Pohodová matematika

Účastníci programu druhošancového vzdelávania v Starej Ľubovni sa minulý týždeň venovali doučovaniu z matematiky.V priateľskej atmosfére riešili úlohy na výpočty obsahov a obvodov rovinných útvarov, a ani aritmetike nedovolili aby im vyšumela z hláv.

Text je súčasťou projektu Verejná správa aktívne podporujúca druhošancové vzdelávanie. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.