Slizový ošiaľ zachvátil už aj Luník

V popoludňajšom školskom klube FIE na Luníku IX sa v piatok experimentovalo. Deti sa pod vedením dvanásťročnej „lektorky slizu“, žiačky ZŠ Krosnianska 2 v Košiciach, stali malými vedcami. Miešali podivuhodné ingrediencie a za dodržania prísnych pomerov si vyrobili vlastnú mazľavú hračku pre rozvoj kreativity a jemnej motoriky. Tvárnu hmotu kolorovali potravinárskym farbivom a overili si tak teóriu miešania farieb v praxi.