Hodnotiaca správa k činnosti školských FIE klubov

V rámci pravidelného hodnotenia činnosti FIE klubov zverejňujeme správu určenú pre nášho súkromného donora – spoločnosť Hollen, s.r.o,

Vaše 2 % z dane = 100 % zmena pre naše deti

z dane priemerne zarábajúceho občana Slovenska predstavujú 20 eur.

Poďakovanie firme Otherm

Poďakovanie firme Otherm

ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj týmto vyjadruje poďakovanie