Vaše 2 % z dane = 100 % zmena pre naše deti

z dane priemerne zarábajúceho občana Slovenska predstavujú 20 eur.

Ako dokážeme použiť 20 eur? Napríklad:

 z vašej dane nie sú pre vás sumou navyše. Sú súčasťou vášho povinného odvodu, o ktorej máte právo rozhodnúť.

Ak zúročíte svoje  percentá z dane z príjmov za uplynulý rok, pomôžete deťom i celým rodinám v záujme budúcnosti – ich i našej spoločnej.

Na poukázanie 2% dane, použite prosím, tlačivo.

Ďakujeme!

POSTUP:

1. Nech sa páči, stiahnite si tlačivo na poukázanie 2% z dane.

2. Fyzická osoba/zamestnanec – vytlačte si, prosím, tlačivo a doplňte doň svoje osobné údaje a údaje z Potvrdenia o zaplatení dane, ktoré Vám vystaví zamestnávateľ.

3. Obe tlačivá zašlite na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska.

4. Viac info pre právnické osoby, resp. FO, ktoré si robia vlastné daňové priznanie nájdete tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-na-poukazanie-2-pre-zamestnancov/

V prípade, že sa rozhodnete použiť svoje 2% ako dar deťom, ktoré to potrebujú, tak vedzte, že u nás budú financie použité na tieto účely:

a) ochrana a podpora zdravia,
b) podpora a rozvoj telesnej kultúry,
c) poskytovanie sociálnej pomoci,
d) zachovanie kultúrnych hodnôt,
e) podpora vzdelávania,
f) ochrana ľudských práv,
g) ochrana a tvorba životného prostredia,
h) veda a výskum,
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Vašu pomoc si vážime a ďakujeme, že vám záleží na našej spoločnej budúcnosti.