September 2010: Počítačový kurz

September 2010: Počítačový kurz

Naša komunitná pracovníčka Irma Horváthová nám oznámila, že budeme mať v našom komunitnom centre počítačový kurz.

Ideme do 1. triedy

Ideme do 1. triedy

Minulý mesiac ubehol veľmi rýchlo. Pre deti to bolo prekročenie polovice prázdnin, pre budúcich prvákov posledné voľno pred nástupom do...

September 2010: Nástup do školy

September 2010: Nástup do školy

V septembri je čas nástupu detí do školy. Aj niektorí naši predškoláci nastúpili do prvého ročníka.

Predškoláci nastúpili do základnej školy v Moldave nad Bodvou

Predškoláci nastúpili do základnej školy v Moldave nad Bodvou

Dňa 30.7.2010 v našom komunitnom centre úspešne skončilo predškolskú prípravu 17 detičiek, ktoré 3.9.2010 nastúpili do 1 ročníka základnej školy...

Z predškolského klubu

Z predškolského klubu

Minulý mesiac ubehol veľmi rýchlo. Pre deti to bolo prekročenie polovice prázdnin, pre budúcich prvákov posledné voľno pred nástupom do...