Správa z činnosti projektu „Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku“

Správa z činnosti projektu „Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku“

Projekt sa v obci začal realizovať od 1.apríla 2010. Za obdobie od apríla 2010 do júna 2010 sa v Komunitnom...

Správa o činnosti projektu „Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku“ – Obec Hodejov

Správa o činnosti projektu „Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku“ – Obec Hodejov

Projekt sa začal realizovať 1. októbra 2009. V období od októbra 2009 do júna 2010 sa v komunitnom centre v...

Správa o činnosti v rámci projektu Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku

Správa o činnosti v rámci projektu Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku

Od 1.októbra 2009 sme začali realizovať projekt „Premosťovanie komunít na strednom a na východnom Slovensku“.

Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku – Správa o činnosti – Rudňany

Naše komunitné centrum sa nachádza priamo v rómskej lokalite 5RPII v budove starej kotolne, ktorá bola americkou armádou prestavaná na...

Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku – Správa o činnosti Komunitného Centra Jesenské

Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku – Správa o činnosti Komunitného Centra Jesenské

Našu prácu na projekte „Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku“ sme začali dňa 1. októbra 2009 pod záštitou občianskeho...