Aktivity v Komunitnom centre – alternatíva k sociálno-patologickým javom

Aktivity v Komunitnom centre – alternatíva k sociálno-patologickým javom

V komunitnom centre v Podsadku sa už od začiatku jeho vzniku realizujú rôzne podporné aktivity zamerané predovšetkým na deti a...

Križovatky – rozvoj osobnosti a program opätovného zapojenia sa na trh práce

Križovatky – rozvoj osobnosti a program opätovného zapojenia sa na trh práce

Psychosociálny výcvik je zameraný na rozvoj životných a sociálnych zručností, odborný výcvik je navrhnutý tak, aby napomáhal úspešnému opätovnému zapojeniu...

Gypsy Spirit Award 2009

1. Ocenenie pre mimovládnu organizáciu za realizáciu konkrétneho projektu zameraného na podporu a rozvoj rómskej menšiny a jeho dosiahnuté výsledky...