Pamäť, zodpovednosť, budúcnosť – pomoc klientom narodeným pred koncom 2. sv. vojny

Humanitárny projekt, ktorého cieľovou skupinou sú obete holokaustu, Rómovia narodení pred koncom druhej svetovej vojny,

Meníme diskurz, meníme prax – Rómovia ako ľudské zdroje: Spolupráca

Predstavujeme vám ďalšie krátke video zo série, ktorá sa zaoberá témou zamestnávania a zamestnateľnosti Rómov na Slovensku.

„Chudoba v Bruseli“

„Chudoba v Bruseli“

Ako každý mladý človek túži cestovať po svete, tak aj ja som veľmi chcel vidieť, ako je to v iných...