„Chudoba v Bruseli“

Ako každý mladý človek túži cestovať po svete, tak aj ja som veľmi chcel vidieť, ako je to v iných krajinách. Preto som bol veľmi rád, keď jedného dňa som bol komunitným pracovníkom občianskeho združenia ETP Slovensko, ktorý s nami pracuje, poslaný na stretnutie o chudobe do Košíc. Po tomto stretnutí som bol ako jediný rómsky delegát vybraný a poslaný do Bruselu reprezentovať všetkých chudobných Rómov na Slovensku.

V Bruseli som sa dozvedel, aké sú problémy aj v iných krajinách. Ja som tam išiel hovoriť o našej chudobe, vysokej nezamestnanosti, problémoch s bývaním a školstve. Po vypočutí nami prednesených problémov a ťažkostí, nám zástupcovia EAPN sľúbili pomoc vo forme zostavenia 10 ročného akčného plánu na vyriešenie boja s chudobou.

Cesta do Bruselu bola pre mňa veľkou výzvou a utvrdením sa, že sa dá bojovať za dosiahnutie cieľov, aj napriek pretvárke mnohých ľudí. V Bruseli som mal možnosť stretnúť sa práve s takými ľuďmi, kde pred delegátmi z jednotlivých krajín rozprávali, ako sa snažia riešiť naše problémy, ale na druhej strane som zistil, že každý myslí iba na seba a naše problémy ostávajú bokom. Delegáti, ktorý sa viackrát zúčastnili takýchto stretnutí rozprávali, že ich problémy sa neriešia. Pevne verím, že tento rok nebol ako tie predchádzajúce a že sa náš boj s chudobou začne riešiť.

Som veľmi rád, že som mohol reprezentovať v Bruseli nás Rómov zo Slovenska. Som vďačný ľuďom, hlavne z ETP Slovensko, ktorí mi umožnili zažiť takýto zážitok poučný pre môj život.

Dávid Korčkovský, študent
Stará Ľubovňa