Meníme diskurz, meníme prax – Rómovia ako ľudské zdroje: Spolupráca

Predstavujeme vám ďalšie krátke video zo série, ktorá sa zaoberá témou zamestnávania a zamestnateľnosti Rómov na Slovensku.

Dlhoročné skúsenosti organizácie ETP Slovensko v oblasti zlepšovania životných podmienok ľudí uväznených v generačnej chudobe ukazujú, že pre dosiahnutie úspechu je nevyhnutné pristupovať k problému komplexne. Príkladom efektívnej spolupráce v otázkach zvyšovania kvality života obyvateľov na košickom sídlisku Luník IX by mohla byť vzájomná kooperácia medzi zástupcami všetkých inštitúcií pracujúcich v tejto komunite. ETP Slovensko podpísalo v rokoch 2016-2018 Memorandá o spolupráci s Mestom Košice, s Mestskou časťou Luník IX a s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, aby spoločne vytvorili vhodné podmienky pre komplexnú prácu prinášajúcu pozitívne zmeny nielen obyvateľom Luníka IX.
 
Video bolo natočené v spolupráci s Centrom spoločenských a psychologických vied SAV v rámci projektu Meníme diskurz, meníme prax – Rómovia ako ľudské zdroje, podporeného z Dunajského nadnárodného programu.
Pozrite si ho tu.