Komunitné centrá

Práca občianskeho združenia ETP Slovensko sa zakladá na pochopení vzájomnej previazanosti problémov v sociálnej oblasti, problémov vzdelávania, zdravia, bývania a...

Personálny poradca je človek…

Personálny poradca je človek, ktorý by mal vedieť pomôcť klientovi nájsť správnu cestu, nájsť správny smer, ktorým sa má vydať,...

Gádžo považuje Róma za človeka iba keď ho vidí v diaľke

Gádžo považuje Róma za človeka iba keď ho vidí v diaľke

hovorí jedno rómske príslovie.