Rozlúčka s letnými prázdninami

Rozlúčka s letnými prázdninami

V posledný augustový týždeň 26.8. sa v našej lokalite konalo kultúrno – športové popoludnie.

Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku – Správa o činnosti – Rudňany

Naše komunitné centrum sa nachádza priamo v rómskej lokalite 5RPII v budove starej kotolne, ktorá bola americkou armádou prestavaná na...

Spevácke hviezdy v Rudňanoch

Spevácke hviezdy v Rudňanoch

26. júla sa nám podarilo v spolupráci s hudobnou skupinou Sendreiovci zorganizovať kultúrne popoludnie v lokalite 5RPII.

Návšteva z USA

Návšteva z USA

Aj tento rok navštívili naše komunitné centrum zástupcovia americkej armády spolu s 25 kadetmi – študentmi vojenských katedier z USA.

Karneval v Rudňanoch

Karneval v Rudňanoch

Radosť z karnevalu si užili počas fašiangov aj deti nášho predškolského klubu. Ku karnevalu neoddeliteľne patria aj masky – tzv....