1. mája oslavujeme a vyzdvihujeme úspešných Rómov

Zapájame sa do kampane projektu RARE a pri príležitosti 1. mája oslavujeme a vyzdvihujeme Rómov –  každodenných hrdinov a našich kolegov,