Na Košických Vianociach 2017

Ďakujeme všetkým, ktorí dnes na Košických Vianociach navštívil náš stánok a vybrali si vianočnú ozdôbku.

Zajtra na Košických Vianociach

Na Košických Vianociach na Hlavnej ulici máme zajtra (v pondelok 18. decembra) k dispozícii vianočný stánok U. S. Steel.

Malí šikovníci

Deti z Luníka IX majú šikovné rúčky. Na štvrtkovom stretnutí pod vedením našich pracovníkov a dobrovoľníčok vytvárali vianočné ozdôbky

Ohlas na tlačovku a náš manuál

Dobré noviny ako jednu zo svojich dobrých správ uverejnili aj informáciu o našej tlačovej besede Chudoba a boj proti nej,...

Reactions to press conference and new publication From Poverty to Self-Sufficiency

A journal Good News, as one of its good news, published an information on ETP Slovakia‘s press conference entitled Poverty and...