Ohlas na tlačovku a náš manuál

Dobré noviny ako jednu zo svojich dobrých správ uverejnili aj informáciu o našej tlačovej besede Chudoba a boj proti nej, kde sme predstavili novú publikáciu Z chudoby k sebestačnosti.