Malí šikovníci

Deti z Luníka IX majú šikovné rúčky. Na štvrtkovom stretnutí pod vedením našich pracovníkov a dobrovoľníčok vytvárali vianočné ozdôbky – strihali, lepili, vyšívali, maľovali, aplikovali…

Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie v rámci projektu Budujeme nádej na Luníku IX – Mosty medzi Luníkom a Košicami.