Deň hier

Na Dni hier v komunitnom centre v Starej Ľubovni-Podsadku si mentorované a schopné deti spoločne zahrali vedomostné hry a víťazi...

Letná akadémia na Deviatke 6

Lektorom šiesteho dňa akadémie bol Saša Mušinka. Rozprávali sme sa o histórii a pôvode Rómov a pozerali sme rôzne dokumentárne...

Letná akadémia na Deviatke 5

Letná akadémia na Deviatke pokračovala v piatok v Prešove.

Leto prekvapení v Rankovciach

Každý deň trošku čítame, píšeme a potom si užívame neopakovateľnú prázdninovú pohodu s „kopcom“ decák a dokonca aj s našimi...

Letná akadémia na Deviatke 4

Kto dostal meno po otcovi alebo po mame? Aké máš vlastnosti?  Aké záľuby? Aké vlastnosti a záujmy má kamarát, kamarátka? Čím...