Letná akadémia na Deviatke 5

Letná akadémia na Deviatke pokračovala v piatok v Prešove.

Do Dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry, ktoré pôsobí v prešovskej Štátnej vedeckej knižnici, pozval deti z Luníka IX lektor dňa Roman Čonka, vedúci dokumentačno-informačného centra a šéfredaktor kultúrno-spoločenských novín Romano nevo ľil.

Odborní pracovníci centra rozprávali o rómskej kultúre a predstavili rôznych slávnych rómskych umelcov. Deti si pozreli aj ukážky z hier divadla Romathan.

Poobede si deti nasadili 3D okuliare a pozreli si 3D film o podmorskom svete.

Potom  sa prihovoril  rómsky umelec, maliar Jozef Fečo. Deti sa ho pýtali, ako sa stal maliarom, kedy začal maľovať, ale zaujímalo ich aj jeho tetovanie a otvory v ušiach. Spolu s Romanom Čonkom predstavili svoj projekt Neznáme farby svetových osobností, ktorým približujú osobnosti rómskeho pôvodu a namaľoval ich pán Fečo.

Po diskusii deti maľovali podmorský svet, samozrejme s pomocou Jozefa Feča. Spod ich rúk vyšiel veľmi pekný obraz. Deti boli programom dňa nadšené a niektoré i tým, že mali možnosť prvýkrát cestovať vlakom.

K účastníkom akadémie z Luníka IX sa pridali aj traja chlapci z komunitného centra v Starej Ľubovni spolu s našim kolegom Dávidom Korčovským.

 

Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie v rámci projektu Budujeme nádej na Luníku IX – Mosty medzi Luníkom a Košicami.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt ministerstvo spravodlivosti SR logo