Naši úspešní fotografi

Aj naši klienti sa úspešne zapojili do fotosúťaže Menšiny na Slovensku v obrazoch, ktorú zorganizovalo Centrum pre interkultúrny dialóg (CID)...

TOGETHER WE DISCOVER THE WORLD

Interview with Zuzana Révészová, a supervisor of the ETP Slovakia’s Criss-Cross after-school clubs, run in a partnership with three local elementary...

Šikovní krajčíri

Šikovné ruky, fantázia, dobrý vedúci krúžku a zo skupinky chlapcov sa stali Šikovní krajčíri.

Hurá, prázdniny!

Spoločným popoludním v komunitnom centre už včera začali prázdniny rankovskí školáci. Všetci, ktorí priniesli ukázať vysvedčenie,