Naši úspešní fotografi

Aj naši klienti sa úspešne zapojili do fotosúťaže Menšiny na Slovensku v obrazoch, ktorú zorganizovalo Centrum pre interkultúrny dialóg (CID) pri príležitosti Dňa Európy v spolupráci s medzinárodným projektom MOOC4EU. Súbor fotografií našich dievčat a chlapcov z komunitných centier v Starej Ľubovni-Podsadkuvo Veľkej Ide si mali možnosť prezrieť aj účastníci tréningového seminára projektu v Bratislave, ktorý sa uskutočnil minulý týždeň.

Kým mentorka Veronika Borzová z Veľkej Idy svojich chránencov Bartolomeja a Jesiku doviedla k vytvoreniu umeleckej snímky, tútor fotografického krúžku David Korčovský zo Starej Ľubovne dlhodobejšie vedie skupinu nádejných mladých fotografov skôr k citlivému a presnému dokumentárnemu zachyteniu života v osade. Fotografie z Podsadku i Veľkej Idy zhliadne aj verejnosť v Bruseli a iných európskych mestách.

Seminár, na ktorom sa spolu so zástupcami ôsmich krajín zúčastnili aj naši kolegovia, sa zameriaval na európske občianstvo, občianske práva a slobody, medzikultúrne hodnoty a ďalšie atribúty dôležité pre európske spoločenstvo.