Hurá, prázdniny!

Spoločným popoludním v komunitnom centre už včera začali prázdniny rankovskí školáci. Všetci, ktorí priniesli ukázať vysvedčenie, dostali nanuky do ruky a vstupenku na súťažné popoludnie a opekačku.

Bol to jeden z tých dní, kedy sa dvor komunitného centra zaplnil vravou detí a súťažným napätím.