V rankovských domoch čakajú na namontovanie batérie

V štyroch domoch, ktoré si štyri rankovské rodiny vlastnoručne postavili a od lanských Vianoc v nich aj bývajú, tento týždeň už potečie voda.

V budúcom komunitnom centre už kúrime

V ostatných dňoch sa na rekonštrukcii komunitného centra vo Veľkej Ide pracuje omnoho príjemnejšie. Robotníci sa konečne netrasú zimou, ktorá aj...

Nikoho nebude zaujímať vzdelanie dieťaťa, ak mu nemá čo dať jesť

Ako môžu rodičia v marginalizovaných rómskych lokalitách vytvárať svojim deťom čo najpodnetnejšie prostredie? Ako ich k tomu motivovať? Ako pracovať s rodičmi,...