The Second Volunteer Day in Veľká Ida

On Friday, October 10th, we were delighted to welcome again the Missionaries of The Church of Jesus Christ of Latter-day...

Dobrovoľnícky deň vo Veľkej Ide

V piatok, 10. októbra, sme v našom novom komunitnom centre, ktoré rekonštruujeme z budovy bývalej požiarnej zbrojnice a ktoré pomaly naberá výslednú podobu,...

Pozrite si video zo záverečného vystúpenia detí – Art4Rom

Pozrite si video z umeleckého vystúpenia detí z komunitných centier v Rankovciach, Moldave nad Bodvou, Košiciach – Šaci a Starej Ľubovni, ktoré sa konalo...

GYPSY TALENT 2014 – Veľké finále

01.10.2014 – Veľké Grand Finále celoprázdninovej súťaže mladých talentov v komunitnom centre Podsadek. Čas rýchlo plynul a prázdniny ubehli ako voda. Počas...

ETP Slovensko ocenia v Bruseli za prácu s Rómami

romovia.sme.sk, 1.10.2014 – Nevládna organizácia zo Slovenska je jednou z troch víťazov. Cenu získali sa projekt samovýstavby domov v osade.