Dobrovoľnícky deň vo Veľkej Ide

V piatok, 10. októbra, sme v našom novom komunitnom centre, ktoré rekonštruujeme z budovy bývalej požiarnej zbrojnice a ktoré pomaly naberá výslednú podobu, opäť privítali Misionárov z Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Staršieho Millera a sestru Millerovú tentoraz sprevádzali dve mladé pomocníčky, sestra Seninger a sestra Kane. Pre sestru Kane to bola posledná akcia v rámci jej 18-mesačnej misie na Slovensku, tento týždeň odlietala späť do USA.

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice prebieha od augusta, okrem nášho stavebného koordinátora a jeho asistenta nám pomáhajú šikovní chlapi z miestnej marginalizovanej komunity, ktorí v rámci aktivačných prác nadobúdajú neoceniteľné pracovné skúsenosti.

Dobrovoľníci pomáhali stavebníkom najmä pri čistení okien, novopoložených podláh a sestry Seninger a Kane si pod dozorom nášho pracovníka na chvíľu skúsili aj osekávanie dverových zárubní.IMG_4397

Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní ďakujeme za podporu, pomoc a osobné nasadenie pri realizácii tohto projektu. Po jeho dokončení budeme môcť poskytnúť dôstojné priestory pre neustále sa rozširujúci počet záujemcov, predovšetkým detí  a mládeže, o aktivity a služby nášho komunitného centra.