GYPSY TALENT 2014 – Veľké finále

01.10.2014 – Veľké Grand Finále celoprázdninovej súťaže mladých talentov v komunitnom centre Podsadek. Čas rýchlo plynul a prázdniny ubehli ako voda. Počas prázdnin sme vďaka skvelej myšlienke – uskutočniť súťaž talentov – s deckami zažívali množstvo pekných chvíľ a ostane nám veľa nezabudnuteľných zážitkov. Nábor, castingové kolá, vyraďovanie, semifinále a príprava na už spomínané veľké finále. Úžasný čas, veľa humorných situácií, driny a odriekania nahradilo to, čo je dnes už možno menej populárne, no veľmi podstatné – upevňovanie priateľstva.

Spomedzi 120 detí nastúpilo pred porotu 7 finalistov, plných odhodlania podať čo najlepší výkon. Veru, inak to ani nebolo. Finalisti boli fantastickí, no vyhrať mohol len jeden – PATRIK ČUREJA s tanečným štýlom Popping vystúpil na vrchol súťaže za sprievodu obrovského aplauzu. Slzy šťastia, tlkot srdca, rozžiarená tvár sa prejavili nielen na samotnom víťazovi, ale aj v mnohých, ktorí prišli tento večer povzbudiť tých svojich finalistov.

Ďakujem sponzorom a všetkým, ktorí participovali na príprave súťaže – TSP v Starej Ľubovni, mesto Stará Ľubovňa, farnosť Stará Ľubovňa a veľmi talentovanému tanečníkovi Štefanovi Vančovi za ochotu a venovaný čas, za podnetné a inšpiratívne prvky, ktoré obohatili naše decká. Veľké ďakujem patrí všetkým, ktorí vykonávali mravčiu prácu, ktorá je rovnako dôležitá pri príprave takéhoto podujatia. Ďakujem a už teraz sa teším na GT 2015.

Za ETP Slovensko,

Mgr. Peter Gomolák