Pracovné stretnutie v Barcelone v rámci projektu Art4Rom

Lenka Czikková a Lucia Hrubá reprezentovali ETP Slovensko na pracovnom stretnutí v rámci medzinárodného projektu Art4Rom (Arts for Roma Children).

Are you part of the Solution or part of the Problem?

We invite you to the presentation of projects of visual art addressing the problem of segregated and disadvantaged Roma communities.

Si súčasťou riešenia alebo problému?

Pozývame Vás na prezentáciu projektov vizuálneho umenia zameraných na problém segregovaných a znevýhodnených rómskych komunít s názvom Časť bez účasti, ktorú organizuje Vysoká...

Tanec a zábava na karnevale v KC Krompachy

Vo štvrtok 13.2.2014 bol pre deti v komunitnom centre v Krompachoch pripravený karneval.

Karneval detí z Feuersteinovho klubu vo Veľkej Ide

V pondelok 10.2.2014 sa v Základnej škole Veľká Ida konal karneval, pripravený pre deti navštevujúce Feuersteinov klub.