Pracovné stretnutie v Barcelone v rámci projektu Art4Rom

Lenka Czikková a Lucia Hrubá reprezentovali ETP Slovensko na pracovnom stretnutí v rámci medzinárodného projektu Art4Rom (Arts for Roma Children). Stretnutie sa konalo v dňoch 17.-18. februára 2014 v Barcelone a zúčastnili sa ho aj partneri zo Španielska, Belgicka, Talianska, Maďarska a UK.

Projekt Art4Rom sa zameriava na osobnostný rozvoj detí prostredníctvom umenia. Inovatívny vzdelávací prístup sa na uplatňuje na Slovensku v šiestich komunitných centrách (Moldava nad Bodvou, Košice-Šaca, Rankovce, Sabinov, Rudňany, Stará Ľubovňa). Prostredníctvom mimoškolských aktivít (divadlo, maľovanie a kreatívna tvorba, tanec, hudba) sa deti venujú rôznym tematickým okruhom:

  • Rómska história, tradície, umenie (napr. rómske symboly, život Rómov v minulosti, tradície počas sviatkov, rómski umelci, osobnosti a pod.)
  • Osobnostný rozvoj (napr. hodnoty, predstavy o budúcnosti, priateľstvo, rodinný život, pomoc iným a pod.)
  • „Školské témy“ (napr. biológia – ľudské telo, história – objavenie Ameriky, prírodoveda – rastliny, zvieratá, ročné obdobia a pod.).

Vedúci umeleckých krúžkov používajú Art4Rom metodológiu s cieľom zlepšenia vedomostí detí, spoznania vlastnej kultúry a zároveň rozvoja ich schopností lepšie komunikovať, počúvať, prezentovať vlastné myšlienky, sústrediť sa. Veríme, že tento prístup pomôže deťom a ich rodičom pochopiť aj význam vzdelania. Záverečné vystúpenie a prezentácia vytvorených diel je plánovaná na jún 2014.

The ART4Rom project has been funded with the support from the European Commission.