Nálepkovo: Marec 2010

Nálepkovo: Marec 2010

V októbri minulého roku sa v komunitnom centre Nálepkovo začal realizovať projekt s názvom „Premosťovanie komunít na strednom a východnom...

BBC NEWS v Ostrovanoch

BBC NEWS v Ostrovanoch

V Komunitnom centre Ostrovany sa zameriavame na predškolskú výchovu detí vo veku do päť rokov. Tieto deti sa tu učia...

Prestavba komunitného centra

Priestory komunitného centra v Jesenskom boli na začiatku projektu v nevyhovujúcom stave pre aktivity naplánované pre našich klientov.

Aj v Šimonovciach to ide

Aj v Šimonovciach to ide

Úspechom komunitného centra v Šimonovciach je spustenie mimoškolskej činnosti pre rómske a nerómske deti v spolupráci s učiteľkou základnej školy...