BBC NEWS v Ostrovanoch

V Komunitnom centre Ostrovany sa zameriavame na predškolskú výchovu detí vo veku do päť rokov. Tieto deti sa tu učia rozpoznávať farby, kresliť, počítať, učiť sa základným hygienickým návykom a pod.

Počas kurzu predškolskej prípravy sa deti naučili lepšie orientovať v okolí svojho domova, rozpoznávať základné farby ako sú červená, žltá, zelená, modrá a naučili sa názvy ovocia a zeleniny. Okrem iného sa učili časti ľudského tela, čo je rodina a akých členov má rodina, geometrické tvary ako sú bodka, kruh, štvorec, trojuholník, obdĺžnik, lomené a šikmé čiary. Tieto tvary si precvičovali na predmetoch ako aj obkresľovaním tvarov na pripravených podkladoch. Naučili sme ich ako správne držať ceruzku, či farbičku a ako vyfarbovať dopredu pripravené obrázky s tematikou ročných období jeseň, zima a jar. Deti sa učili vybrať vhodné oblečenia pre bábiky s prihliadnutím na ročné obdobia a čo tieto obdobia prinášajú. (opadanie lístia, sneh, ľad, či rašenie trávy). Učili sa básničky a pesničky, učili sa tlieskať a tancovať. Začali sme prvé strihanie pásikov s nožnicami, nalepovali sme obrázky a vytvárali si ozdoby na Mikuláša.

V januári sme v komunitnom centre zorganizovali detský karneval. Pripravili sme si pomôcky na priraďovanie prvkov a naučili sa počítať do päť.

Dňa 11.2.2010 k nám do komunitného centra prišli aj pracovníci BBC NEWS – p. Nick Thorpe, THE TIMES – p. Adam LeBor a z Nadácie Milana šimečku – p. Daniel, ktorí sa chceli dozvedieť niečo viac o našom povestnom plote. Pri tejto návšteve doniesli pre naše deti hračky a oblečenie. Touto cestou sa im naše deti ako aj starosta obce a pracovníci komunitného centra chcú poďakovať.

KSP Marián Trišč, KC Ostrovany