Aj v Šimonovciach to ide

Úspechom komunitného centra v Šimonovciach je spustenie mimoškolskej činnosti pre rómske a nerómske deti v spolupráci s učiteľkou základnej školy p. Agnešou Molnárovou a rodičmi detí v rámci projektu ETP Slovensko „Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku“.

Projekt je podporovaný aj starostom obce Šimonovce Ing. Emilom Madarászom, ktorý poskytol priestory výlučne pre realizáciu aktivít projektu.

O úspechu tohto projektu svedčí aj to, že počet detí na jednotlivých aktivitách neklesá, ale naopak stúpa. Dôraz sa kladie na zlepšovanie slovenského jazyka a základné zásady správania sa v spoločnosti. Učenie formou hier je pre deti a rodičov motivujúce a prináša pozitívny ohlas a viditeľné výsledky u detí prostredníctvom získavania nových vedomostí. V decembri sa uskutočnila vianočná besiedka pod názvom Vianoce pod stromčekom. Vo februári sa uskutočnil karneval, kde rodičia obliekli svoje deti do najrôznejších masiek, ktoré si sami pripravili. Deťom sa program páčil a odniesli si pekné darčeky – čokoládové košíky a dostali obrovskú tortu.

V budúcnosti by sme chceli pokračovať podobnými aktivitami, ktoré vytvárajú pozitívnu atmosféru, spájajú príjemné s užitočným a prinášajú dôležité zmeny v myslení rómskej komunity v obci.