Finančné vzdelávanie

Keďže z rôznych sociologických štúdií a výskumov vyplýva, že ľudia žijúci pod hranicou chudoby, nie sú schopní sporiť a plánovať...

Kritéria výberu

Kritéria výberu

Pri výbere obcí a miest sa prihliadalo na splnenie nasledovných kritérií: