Spevácky krúžok

Spevácky krúžok

V mesiaci február sa nám podarilo prezentovať krúžok spevu na kultúrnom podujatí s názvom Sam Roma Sam v meste Hnúšťa....

Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku

Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku

Správa z činnosti „Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku“ KC Kokava nad Rimavicou.

Komunitné centrá

Práca občianskeho združenia ETP Slovensko sa zakladá na pochopení vzájomnej previazanosti problémov v sociálnej oblasti, problémov vzdelávania, zdravia, bývania a...

Zdravotná prednáška v Kokave

Zdravotná prednáška v Kokave

Klienti v Kokave nad Rimavicou sa zúčastnili spoločenského stretnutia a diskutovali o ich sociálnej situácii a problematike. Diskusia bola vedená...