Správa z činnosti  – „Premostňovanie komunít na strednom a východnom Slovensku“

Správa z činnosti – „Premostňovanie komunít na strednom a východnom Slovensku“

Projekt sa začal realizovať v októbri 2009 v už existujúcich priestoroch komunitného centra a v spolupráci s miestnou samosprávou, ktorá...

Tanečný a futbalový krúžok

Tanečný a futbalový krúžok

V auguste sa 16 detí z nášho tanečného krúžku zúčastnilo festivalu Balvafest v Kokave nad Rimavicou, na ktorom vystúpili s...

Príprava a nahrávanie CD

Príprava a nahrávanie CD

Členovia speváckeho krúžku z komunitného centra v Kokave sa začiatkom mája zúčastnili dvojdňového sústredenia (6. – 7.mája 2010) v Dome...

Futbalový krúžok je najobľúbenejší

Futbalový krúžok je najobľúbenejší

V Kokave nad Rimavicou navštevuje futbalový krúžok najviac detí a mládežníkov zo všetkých mimoškolských aktivít v rámci projektu Premosťovanie komunít...

Kokava nad Rimavicou: Apríl 2010

Kokava nad Rimavicou: Apríl 2010

V Kokave nad Rimavicou navštevuje futbalový krúžok najviac detí a mládežníkov zo všetkých mimoškolských aktivít v rámci projektu Premosťovanie komunít...