Výročná správa za rok 2008

Výročná správa za rok 2008

Na stiahnutie TU.

RPA: Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity

Na úrade splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity sa dňa 13. 11. 2008 konalo II. zasadnutie Medzirezortnej hodnotiacej a...

Publikácia Komunitné centrá – oáza pre ľudí zo znevýhodneného prostredia

Publikácia Komunitné centrá – oáza pre ľudí zo znevýhodneného prostredia

…alebo komunitná práca v znevýhodnených komunitách, sa snaží odovzdať čitateľom postrehy a pozorovania všetkých zainteresovaných pri realizácii projektov zameraných na komunitný...

Návšteva partnerov – Wales

Powys Dev Workers forum – Zúčastnili sme sa pravidelného raz za 6 týždňov sa uskutočňujúceho stretnutia Rozvojového (domáceho) partnerstva, kde...

Výročná správa za rok 2007

Výročná správa za rok 2007

Na stiahnutie TU.