Rómske slovo o našom projekte

„Ako dokážete každý mesiac odložiť 50 eur?“ spýtala sa naša riaditeľka Slávka Mačáková klienta z Rankoviec,