Myslím a otváram sa svetu

V poradí druhé stretnutie v rámci programu Nadácie EPH – celodenný workshop s názvom Myslím a otváram sa svetu – sa uskutočnilo v Rankovciach