Myslím a otváram sa svetu

V poradí druhé stretnutie v rámci programu Nadácie EPH – celodenný workshop s názvom Myslím a otváram sa svetu – sa uskutočnilo v Rankovciach a bolo určené pätnástim tamojším schopným deťom.

Po podnetnej prednáške a prezentácii šéfredaktorky Zajtrajších novín Gabiky Krestián Kuchárovej o tom, prečo je dôležité zaujímať sa o verejnú mienku, nasledovala k téme aktivita.

Po spoločnom obede pracovala s deťmi Anežka Karľa z iniciatívy #somtu. Hovorilo sa o sociálnych sieťach, ako na nich správne reagovať a prečo je dôležité vnášať do diskusií porozumenie a slušnosť.

Workshop svojou tematikou, i vďaka lektorkám, deti zaujal, veľmi sa im páčil a podnietil ich ku kritickému mysleniu, triedeniu informácií, ktoré sa mnohokrát dotýkajú ich samotných, a k ochote či odvahe kultivovane vyjadriť svoj názor.