Na nových bicykloch

V stredu sme vo Veľkej Ide mali športový deň. Deti vyskúšali nové bicykle, ktoré nakúpilo ETP. 

Športová streda

Prázdninové stredy sú v komunitnom centre v Podsadku športové. Skupinka detí zažila dnes výlet do lesa, športové súťaže, opekačku a napokon aj...

Žltá ako včielka

„Aby si deti, ktoré od septembra začnú navštevovať predškolskú prípravu, postupne zvykali, pracujeme s nimi aj teraz, počas prázdnin,“ hovorí Dávid,

Naša dobrovoľníčka

„Moje záujmy odrážajú moju túžbu učiť sa, precítiť a zdieľať skúsenosti, ktoré nás spájajú a pochopiť tie, v ktorých sa líšime,“ hovorí...

Prázdniny začali výletom

Deti zo školského klubu vo Veľkej Ide, ktoré nedávno skončili 3. A triedu v miestnej základnej škole, začali prázdniny výletom.