Naša dobrovoľníčka

„Moje záujmy odrážajú moju túžbu učiť sa, precítiť a zdieľať skúsenosti, ktoré nás spájajú a pochopiť tie, v ktorých sa líšime,“ hovorí Judit Kontseková, absolventka socioekonomických štúdií, ktorá pôsobila v oblasti medzinárodnej rozvojovej spolupráce. V tomto kontexte  mala možnosť podporiť inovatívne projekty v oblasti vzdelávania, rodovej rovnosti a regionálneho rozvoja na Balkáne a Blízkom východe. Dobrovoľnícky spolupracovala s rôznymi organizáciami, nedávno sa zapojila aj do mentoringu a humanitárnej pomoci pre utečencov vo Viedni a v Srbsku. V minulosti pôsobila na Slovensku v Inštitúte pre dobre spravovanú spoločnosť.

Počas tohtoročného júla je dobrovoľníčkou v ETP Slovensko.

„Som vďačná, ak sa vyskytne príležitosť podporiť prácu organizácií, ktoré poskytujú priamu pomoc komunitám v núdzi. ETP sa komplexne zameriava na kľúčové oblasti vzdelávania, bývania, zamestnávania, zdravia a finančnej inklúzie, čo je z môjho pohľadu dôležitý predpoklad účinnej pomoci,“ hovorí.

Judit sa zoznámi s Feuersteinovou metódou Inštrumentálneho obohacovania, výsledkami experimentu svojpomocnej výstavby a pomôže pri príprave  nových projektových zámerov. Okrem toho pomáha pri práci s deťmi v komunitných centrách v Rankovciach, Veľkej Ide a na Luníku IX a ak jej vyjde čas, rada by uplatnila svoje skúsenosti z arteterapie