Prezentácia Oáza – nádej pre nový život

Prezentáciu predniesol a množstvo ďalších podnetných myšlienok ponúkol kňaz Peter Gombita v závere konferencie o komunitnej práci v marginalizovaných rómskych komunitách.

Prezentácia Komunitné centrá – stav a perspektíva

Prezentácia Komunitné centrá – stav a perspektíva

Prezentáciu spoločne zorganizovali organizácie Člověk v tísni Slovensko a ETP Slovensko 11. februára 2015.

Prezentácia Učme sa učiť sa

Prezentáciu predniesol Martin Vavrinčík, v tom čase programový riaditeľ ETP Slovensko na konferencii o komunitnej práci v marginalizovaných rómskych komunitách, ktorú...

Prezentácia Mentorský program

Prezentáciu predniesla Ľudmila Stašáková, koordinátorka komunitných centier ETP Slovensko na konferencii o komunitnej práci v marginalizovaných rómskych komunitách, ktorú spoločne zorganizovali...

Prezentácia Rozvíjame komunity

Prezentáciu predniesla Timea Stránka, riaditeľka  Člověk v tísni Slovensko na konferencii o komunitnej práci v marginalizovaných rómskych komunitách, ktorú spoločne zorganizovali...