Prezentácia Oáza – nádej pre nový život

Prezentáciu predniesol a množstvo ďalších podnetných myšlienok ponúkol kňaz Peter Gombita v závere konferencie o komunitnej práci v marginalizovaných rómskych komunitách.

Prezentáciu spoločne zorganizovali organizácie Člověk v tísni Slovensko a ETP Slovensko 11. februára 2015.

Na stiahnutie TU.