Pozývame Vás do komunitného centra v Sabinove

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov Vás pozývame do Komunitného centra 10.4.2013 o 14:00 hod.

Pozývame Vás do komunitného centra v Spišskom Podhradí

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov Vás pozývame do Komunitného centra 10.4.2013 o 13:30 hod. na kultúrne predstavenie mládeže a premietanie...

Pozývame Vás do komunitného centra v Krompachoch

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov Vás pozývame do Komunitného centra 10.4.2013 o 13:30 hod. na kúlturno-spoločenské posedenie.

Pozývame Vás do komunitného centra v Ostrovanoch

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov Vás pozývame do Komunitného centra v Ostrovanoch 8.4.2013 od 9:00 do 17:30 hod.

Pozývame Vás do komunitného centra v Rankovciach

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov Vás pozývame do Komunitného centra v Rankovciach 8.4.2013 o 13:00 hod.