Pozývame Vás do komunitného centra v Krompachoch

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov Vás pozývame do Komunitného centra 10.4.2013 o 13:30 hod. na kúlturno-spoločenské posedenie.