IDA Savings Program

IDA Savings Program, prepared by Civic Association ETP Slovakia, is focused on marginalized population with inappropriate living and housing conditions.

Sporiaci program IDA

Sporiaci program IDA, ktorý pripravilo občianske združenie ETP Slovensko, je určený pre marginalizované skupiny obyvateľstva, ktorých životné podmienky a podmienky...