Športovať chcú starí aj mladí

Športovať chcú starí aj mladí

Komunitné centrum Ostrovany počas plnenia projektu „Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku“ má aj mimoškolskú činnosť a to kurz...

Starostlivosť o bývanie

Starostlivosť o bývanie

Vzdelávací program Starostlivosť o bývanie a o osobná hygiena sa začal v našej obci v októbri 2009.

Hodejov: Marec 2010

Hodejov: Marec 2010

Vďaka projektu „Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku“ je činnosť nášho komunitného centra naozaj rôznorodá.

Varenie hrá prím

Varenie hrá prím

V rámci Nórskeho projektu „Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku“ má v Spišskom Podhradí najväčšiu popularitu mimoškolská aktivita –...

Jesenské: Marec 2010

Jesenské: Marec 2010

Priestory komunitného centra v Jesenskom boli na začiatku projektu v nevyhovujúcom stave pre aktivity naplánované pre našich klientov.