Hodejov: Marec 2010

Vďaka projektu „Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku“ je činnosť nášho komunitného centra naozaj rôznorodá. Deti sa zúčastňujú na mimoškolských aktivitách a dospelí klienti na vzdelávacích aktivitách. účasť na krúžkoch je pre deti veľmi lákavá, keďže doteraz nemali možnosť zúčastňovať sa na voľnočasových aktivitách, kde majú možnosť rozvíjať svoj talent a zlepšovať si zručnosti. Okrem toho organizujeme kultúrne a spoločenské aktivity, ako návšteva kina, vianočná besiedka s programom, kde mali deti z tanečného a dramatického krúžku možnosť prezentovať svoj talent.

Najatraktívnejším programom bola však pre deti súťaž v stavaní snehuliakov, ktorá sa uskutočnila v januári 2010. Do súťaže sa prihlásilo asi tridsať detí od troch do devätnásť rokov. Snehová nádielka bola bohatá, takže materiálu bolo nadostač. Deti sa rozdelili do skupín a pred očami prítomných vyrastali snehuliaci, ale aj iné snehové sochy ako napríklad autíčka, hrady, korytnačka a tunely. Deti si pri tom užili veľa zábavy a nevynechali ani guľovačku. O víťazoch v dvoch kategóriách (mladšie a staršie deti) rozhodla nestranná porota, ktorú sme pozvali z obecného úradu. Víťazné skupiny boli odmenené balíčkami sladkostí, ale nikto neodišiel naprázdno. Deťom sa tak páčila súťaž, že si ju hneď „objednali“ aj na budúcu zimu. Vyzdvihli sme práve tento program, pretože mal u detí veľký úspech a dá sa zrealizovať takmer bez akýchkoľvek nákladov. Radosť a eufória detí nás podnietila k tomu, aby sme aj v budúcnosti realizovali podobné programy, z ktorých budú mať deti pocit úspechu, zvyšujú ich sebavedomie a podnietia ich k aktívnemu zapájaniu sa aj do iných aktivít.

Iveta Vilhanová, Štefan Illéš, Hodejov