Veľký Blh: Október 2010

Veľký Blh: Október 2010

V komunitnom centre vo Veľkom Blhu prebiehali plánované aktivity podľa plánu.

Tvorivá dielňa – Kultúra a história rómov

Tvorivá dielňa – Kultúra a história rómov

Pre šiestich vybraných mladých ľudí zo všetkých 12 obcí a miest ETP od februára 2010 organizuje vzdelávanie v rámci tvorivej...