Súťaž v tanci

Súťaž v tanci

Napriek nepriaznivému počasiu v máji, sa počet klientov znížil len minimálne. Deti navštevujú mimoškolské aktivity, naďalej ich baví vyrábať rozličné...

Súťaž v stavaní snehuliakov

Vďaka projektu „Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku“ je činnosť nášho komunitného centra naozaj rôznorodá.