Spevácke hviezdy v Rudňanoch

Spevácke hviezdy v Rudňanoch

26. júla sa nám podarilo v spolupráci s hudobnou skupinou Sendreiovci zorganizovať kultúrne popoludnie v lokalite 5RPII.