How is the life of minorities in Košice?

IntegRAre! Colourful Life – Diverse Košice was the name of the public event organized by ETP Slovakia in cooperation with...

Ako sa žije menšinám v našom meste?

IntegRare! Život v pestrosti – rôznorodé Košice bol názov podujatia pre verejnosť,